x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA16 Lukuteoria 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
MTTMA3B Algebra 1B

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa todistaa klassisen lukuteorian perustuloksia ja hyödyntää niitä konkreettisissa lasku- ja sovellustehtävissä. Hän kykenee liittämään abstraktin algebran ja lukuteorian perusteita toisiinsa sekä hyödyntämään algebraa lukuteorian käsitteiden ymmärtämisessä. Hän osaa johtaa ja ymmärtää perinteiset kongruenssilauseet, kuten kiinalaisen jäännöslauseen sekä Wilsonin ja Eulerin lauseet. Hän tuntee primitiivisen juuren, diskreetin logaritmin, universaalin eksponentin, neliönjäännöksen ja Legendren symbolin käsitteet sekä osaa todistaa niitä koskevat perusominaisuudet. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja osaa perustella kokonaislukujen ja Gaussin kokonaislukujen aritmetiikan samankaltaisuutta.

Sisältö

Klassisia kongruenssilauseita, primitiiviset juuret, neliönjäännökset, Gaussin kokonaisluvut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, loppukoe  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teosta

Rosen K. H., Elementary Number Theory and Its Applications.

Jones, G.A., Jones, J.M., Elementary Number Theory.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö