x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa ensikosketuksen matematiikkaan ja tilastotieteeseen tieteinä, ja hän tutustuu alojen välisiin yhteyksiin luennoilla esiteltävien esimerkkien kautta. Opiskelijan lukiomatematiikan taidot, erityisesti laskurutiini, vahvistuvat yliopisto-opiskelussa vaadittavalle tasolle. Hän tutustuu todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen väliseen suhteeseen.

Sisältö

Lukiomatematiikan kertausta; Summa- ja tulomerkinnät, perusalgebraa, polynomien jaollisuus ja polynomiyhtälöiden ratkaiseminen, binomikaava sekä Pascalin kolmio; kompleksialgebraa ja trigonometriaa;kertoma, kertomapotenssi ja binomikertoimet sekä näiden rekursiokaavat; binomijakauma ja sen yhteys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö