x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4300 Geenit ja genomit 10 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK4300 Geenit ja genomit 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Advanced course on structure and function of procaryotic and eukaryotic genomes including organels, and of DNA replication and repair and recobination.

Osaamistavoitteet

Students will learn during the course to consider structure of the genes and genomes from both a functional and an evolutionary perspective. Discussions and tutorials are based on konowledge students have prepared home, and they learn design and preparation of a poster presentation about a given topic.

Sisältö

The course will cover prokaryotic and eukaryotic gene organization, conjugating and non-conjugating plasmids, repetitive DNA, centromeres, telomeres, transposable elements, organelle genomes and programmed DNA rearrangements as well as an introductory overview of molecular evolution and evolutionary genetics. DNA replication, recombination and repair will be considered both mechanistically and from a functional standpoint.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Textbook material: Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein and Stephen T. Kilpatrick, Lewin's GENES XI (2013 or 2014). Examinable material: Lewin's GENES XI chapters 1-18.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech