x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op

Yleiskuvaus

Työharjoittelujakso (2-4kk) tutkimusryhmässä tai alan yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Etukäteen kirjoitetaan suunnitelma ja jälkikäteen raportti työharjoittelusta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käytännön kokemusta bioteknologian tai biotieteiden alan työelämästä tutkimuksen, tuotekehityksen tai muunlaisen alaan liittyvän työskentelyn kautta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy bioteknologian alan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin esim. kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä. Ennen suoritusta opiskelijan tulee esittää suunnitelmansa vastuuhenkilölle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech