x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1080 Koe-eläinkurssi 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK1080 Koe-eläinkurssi 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä koe-eläinkurssi, joka toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona Konneveden tutkimusasemalla.
Kurssin suorittaminen antaa yhdessä soveltuvan akateemisen loppututkinnon kanssa Suomen säädöskokoelman asetusten numerot 36/EEO/06 (Asetus koe-eläintoiminnasta) ja 1360/90 (Eurooppalainen yleissopimus) sekä Euroopan unionin mukaisen kelpoisuuden suorittaa, suunnitella ja johtaa eläinkokeita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa eläinkokeita vallitsevan lainsäädännön määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä tulkita ja raportoida niistä saatuja tuloksia.

Sisältö

Eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Toteutustavat

Kurssi toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona Konneveden tutkimusasemalla. Läsnäolo kaikessa opetuksessa pakollinen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech