x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4121 Farmakologisen biologian perusteet 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia

Yleiskuvaus

Luennoitava opintojakso yleisistä farmakologisista perusteista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää farmakologian ja toksikologian peruskäsitteet sekä lääkeainesuunnittelun peruskäsitteet, ja osaa käyttää niitä omassa asiantuntijatyössään.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee farmakologian peruskäsitteistön, lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja toksikologian perusteet. Opiskelija tietää lääkeainesuunnittelun vuorovaikutusmallit ja osaa käyttää yleisiä laskennallisia menetelmiä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä osaamista orgaanisesta kemiasta, perustilastomenetelmistä sekä taitoja käyttää verkossa olevia ohjelmia ja palvelimia. Teoreettiset perustiedot kuulustellaan verkossa Moodlealustalla. Opintojakson läpäisyn edellytyksenä on alkukuulustelusta vähintään 50 % pisteistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkukuulustelussa käytettävä materiaali löytyy UTA kirjastosta paikasta Duodecim - Oppiportti osoite http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04499&p_selaus=15354

Yleisfarmakologia ja –toksikologia

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech