x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1071 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK1071 Tutorointiraportti 2 op

Yleiskuvaus

Uusien opiskelijoiden tuutorointi.

Osaamistavoitteet

Tuutorina toimimisen jälkeen opiskelija on hankkinut organisointi-, suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja sekä jäsentänyt opiskelun aloittamiseen liittyvät olennaiset asiat ja osaa viestiä ne selkeästi uusille opiskelijoille. Opiskelija on oppinut tunnistamaan erilaisten kommunikointitaitojen tarpeen, sekä osannut laatia tuutorina toimimisestaan kirjallisen raportin. Lisäksi opiskelija
• ymmärtää vertaistuen merkityksen
• osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
• tuntee tutkinnon rakenteen

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.
Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
• oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Tuutorointiraportin kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech