x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2020 Biomolekyylit 6 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK2020 Biomolekyylit 6 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään biokemiallisesti keskeisten molekyylien kemiallisia rakenteita ja ominaisuuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee biomolekyylien rakenteita ja niiden keskeisiä toimintoja. Hän hahmottaa biomolekulaaristen järjestelmien rakentumista ja pystyy soveltamaan tietojaan aihepiiriä koskevien ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Opintojakson sisältö koostuu aminohappojen, peptidien ja proteiinien ominaisuuksista sekä niiden toiminnasta. Lisäksi selvitetään hiilihydraattien ja lipidien rakenteita ja niiden biologinen merkitys. Sisältöön kuuluu myös solukalvojen rakenteisiin ja toimintaan perehtyminen sekä tutustutaan solujen signaalijärjestelmien toimintaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perustiedot biokemiasta, kemiasta ja solubiologiasta kuulustellaan verkossa Moodlealustalla.

Opetuskieli

suomi

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi kirjakuulusteluna.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech