x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1053 Soluviljely 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Soluviljelyn, erityisesti eläinsoluviljelyn, teoriaan ja käytännöntoteutukseen keskittyvä kurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää soluviljelyn teorian ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön laboratoriotyöskentelyyn

Sisältö

Kurssi koostuu luento-opetuksesta ja laboratoriotyöskentelystä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech