x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK5001 Vieraan kielen taito, perustaso 3 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/BMT

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Katso TTY:n kielikeskuksen opetustarjonta osoitteessa http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2015-2016/perus/laitokset/.

Sisältö

Opiskelija suorittaa TTY:n kielikeskuksen opetustarjonnasta
yhden vieraan kielen perustason kurssin. Se voi olla esimerkiksi esim. Spoken Communication in English.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech