x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Jarkko Valjakka

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä opintoalan tutkimusryhmässä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun, tutustuu alan kirjallisuuteen ja laatii tutkimukseen liittyvän raportin. Tällöin syvennetään tietämystä alan menetelmistä sekä tekniikoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech