x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1080 Koe-eläinkurssi 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä koe-eläinkurssi, joka toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona Konneveden tutkimusasemalla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaminen antaa yhdessä soveltuvan akateemisen loppututkinnon kanssa Suomen säädöskokoelman asetusten numerot 36/EEO/06 (Asetus koe-eläintoiminnasta) ja 1360/90 (Eurooppalainen yleissopimus) sekä Euroopan unionin mukaisen kelpoisuuden suorittaa, suunnitella ja johtaa eläinkokeita.

Sisältö

Eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Kurssilaisten valinta tapahtuu tällöin jonolain mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Kurssi toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona Konneveden tutkimusasemalla. Läsnäolo kaikessa opetuksessa pakollinen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nevalainen T, Jaakkola U-M, Kohila T, Pudas J. Rottia, tutkijoita ja tuloksia. FinLAS ry, 1996 ja muu kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
BioMediTech
BioMediTech
BioMediTech
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech