x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2040 Molekyylibiologia 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Molekyylibiologian opintojaksolla opiskelija hallitsee molekyylibiologian keskeisimmät peruskysymykset: pro- ja eukaryoottisolujen perimän rakenne ja toiminta sekä perimän molekyylitason tutkiminen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään pro- ja eukaryoottisolujen perimän rakenteen, toiminnan ja geenien ilmentymisen säätelyn perusteet. Harjoituksissa/ryhmätöissä tutustutaan molekyylibiologian keskeisimpiin menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Välitentit, lopputentti ja harjoitustyöt. Koko kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyöt ja tentit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson & Cox, Lehninger (2008): Principles of Biochemistry. luvut 8, 9, 24-28.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech