x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ522 Tieteellinen viestintä 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2013 – 2014
TAYJ522 Tieteellinen viestintä 1–10 op

Osaamistavoitteet

Jakson kurssien tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tieteellisen viestinnän eri puoliin ja harjaannuttaa tieteellisen viestinnän taitoja.

Sisältö

Opintojakso sisältää tieteellisen viestinnän eri näkökohtiin keskittyviä kursseja. Kurssit voivat sisältää muun muassa tieteelliseen kirjoittamiseen, raportointiin, suullisiin esityksiin ja julkaisemiseen liittyviä teemoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.