x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ11 Tieteenfilosofia 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2013 – 2014
TAYJ11 Tieteenfilosofia 1–10 op

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja siten, että osallistuja oppii monipuolisemmin ja laajemmin hahmottamaan omaa tutkimusalaansa tieteenfilosofisesti keskeisten kysymysten kautta.

Sisältö

Jaksolla käsitellään kaikki tai joitakin seuraavista teemoista: 1. Tutkimuksen kohteet ja tieteiden luokittelu. 2. Käsitteet, väitteet ja päätelmät 3. Hypoteesit, selitykset ja oikeuttaminen 4. Tieteellinen realismi ja antirealismi. Jaksolla voidaan käsitellä muitakin tieteenfilosofisesti keskeisiä kysymyksiä ja teemoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.