x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL2 Kommunikationstraining I 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV tai valmennuskurssi (kielitaito tasolla A2-B1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSAVAL2 Kommunikationstraining I 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää autenttisia jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita esimerkiksi radiosta ja TV:stä
- osaa laatia suullisen yhteenvedon kuulemastaan tai lukemastaan
- osaa ilmaista ja perustella mielipiteitään

Sisältö

Kurssilla laajennetaan yleiskielen sanavarastoa ja edistetään saksan puhevalmiutta.
Keskustellaan saksankielisten maiden kulttuurista ja ajankohtaisista aiheista. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa aihevalintoihin.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t, opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja harjoitustyö(t) ja suullinen koe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sovitussa aikataulussa ja suullista koetta kurssin lopussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valmistama materiaali.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen suullinen taito -kurssia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus