x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA4 Ranska IV 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska III tai vastaavat tiedot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKRA4 Ranska IV 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää normaalitempoista puhetta ja osaa reagoida siihen kertomalla oman mielipiteensä, esittelemällä väitteitä ja käymällä lyhyitä keskusteluja niiden pohjalta
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista
- pystyy pitämään lyhyen ranskankielisen esitelmän nettimateriaalin pohjalta

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain puheharjoituksia ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä kirjoitetaan itsenäisesti esseitä. Opiskelijat tekevät pareittain tai ryhmässä esitelmän ranskaksi.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen sekä vaaditut harjoitustyöt ja/tai suullinen tentti. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen,  Olli-Pekka Lindgren Parfait! 2 kpl 5-8 + opettajan materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus