x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kliinisen neuropsykologian peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tunnistaa kliinisen neuropsykologian ilmiöitä ja osaa kirjallisesti kommunikoida alan asiantuntemusta muille.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kliinisen neuropsykologian perusilmiöitä tapausesimerkkien ja kirjallisuuden avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot, kirjallisuus ja luentopäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Juva, Hublin, Kalska, Korkeila, Sainio, Tani & Vataja (toim.) (2011)., Kliininen neuropsykiatria (osa I: s. 16-19 ja 38-63, osat II-III: s. 66-203), osa IV: s. 235-253, osa V: s. 257-325, osa VI: s. 334-376, osa VII: s. 398-403). Duodecim.

2. Kuikka, Pulliainen & Hänninen (2001). Kliininen neuropsykologia. WSOY.
TAI
Jehkonen, Saunamäki, Paavola & Vilkki (2015). Kliininen neuropsykologia. Duodecim.

 

 

 

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö