x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
90 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut, moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt, lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta, hyvä henkilöstöpolitiikka, moniammatillisten työryhmien johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava. Jaksolle otetaan 7 psykologian tutkinto-opiskelijaa.

Toteutustavat

Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallinen lopputyö ja päätösseminaari. Opetuksessa sovelletaan ongelmaperusteista oppimista. Jakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luentoihin, ryhmätyöskentelyyn ja seminaariin. Lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus on koottu Moodleen.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan yhdessä hoitotieteen, kansanterveystieteen, kasvatustieteiden, logopedian, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö