x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää seuraavien toimintojen rakenteen, luonteen ja niiden hermostollisen perustan: muisti ja oppiminen, emootiot ja sosiaalinen kognitio, kieli, toiminnanohjaus, ongelmanratkaisu, aivo- ja kognitiivisten toimintojen kehitys, tietoisuus.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan seuraavien toimintojen luonnetta kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta: muisti ja oppiminen, emootio ja sosiaalinen kognitio, kieli, toiminnanohjaus, ongelmanratkaisu, aivo- ja kognitiivisten toimintojen kehitys, tietoisuus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Opetuskieli

suomi, englanti

Luennot, kirjallisuus ja tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät osallistu opetukseen, vaan suorittavat jakson tenttimällä kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt & Woldorff (2008). Principles of cognitive neuroscience (luvut 13-28). Sinauer (kaikki opiskelijat).

2. Ashcraft & Radvansky (2010). Cognition (luvut 5-10). Pearson Education (vain avoimen yliopiston opiskelijat).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö