x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP2 Kieliopin harjoitukset 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suoritettu latinan jatkokurssi tai vastaavat tiedot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee kokonaisuudessaan latinan muoto-opin taivutukset (paradigmat) ja kaikki lauseenjäsennysperusteiset syntaksin (lauseopin) tapaukset.

Sisältö

Kurssilla käydään tarkoin läpi kieliopista muoto-oppi taivutuksineen ja kaikki lauseopin säännöt. Lisäksi tulkitaan tekstikirjan lukukappaleita kielen ja sisällön kannalta. Kurssisuoritus edellyttää kotitehtävien suorittamista ja aktiivista mukanaoloa tunneilla (30 t.).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirjana Kallela et Palmén, Clavis Latina III sekä Pekkanen, Ars grammatica tai jokin muu latinan kielioppi (lähinnä Linkomies).

Lisätietoja

Kurssi suositellaan otettavaksi heti tai mahdollisimman pian jatkokurssin jälkeen. – Laaja koululatina vapauttaa osallistumasta kurssille. Siinä tapauksessa opettaja antaa suoritusmerkinnän.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö