x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5–10 op

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä työelämän vuorovaikutukseen liittyviä tutkimussuuntauksia. Hän ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti työelämän vuorovaikutukseen ja ryhmäilmiöihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja soveltaa oppimaansa käytännön työelämän tilanteisiin.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamaan sitä käytännön työelämätilanteiden jäsentämiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaari ja oppimispäiväkirja

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan 1 kirja kustakin kohdasta 1-3:

1.  Heritage John & Clayman Steven (Eds.) (2010) Talk in action. Interactions, identities and institutions. Boston: Wiley-Blackwell.

2. Van Knippenberg, Daan & Hogg, Michael A. (Eds.) (2003): Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations. London: SAGE. TAI Haslam, S. Alexander & Reicher, Stephen D. & Platow, Michael J. (2012). Uusi johtamisen psykologia. Helsinki: Gaudeamus.

3. Hochschild, Arlie Russell (1983, 2003) The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. Berkeley, CA : University of CA Press. TAI Fineman, Stephen (Ed.) (2000): Emotion in Organizations. London: SAGE

Lisätietoja

Sosiaalitieteiden opiskelijat:Korvaa kohdat SOS6.2.3. Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri tai 5 op kohdasta SOSM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö