x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Tampereen opiskelijat suorittavat jakson STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus suoritusvaihtoehtojen 1, 3 tai 4 mukaan. Porin opiskelijat suorittavat jakson suoritusvaihtoehtojen 1, 2, 3 tai 4 mukaan.

Osaamistavoitteet

STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus: Opiskelija syventää ymmärrystään ammatillisen sosiaalityön käytännöistä ja toteutuksesta valitsemallaan erityisalueella (kuten moniammatilliset työkäytännöt, ammattikäytäntöjen kehittäminen, dokumentointi osana ammattikäytäntöjä, sosiaalityön työmenetelmät).

STYS2A: Johdanto kehittämistyöhön: Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tutkimustietoa soveltavan kehittämistyön haasteita ja menetelmiä sosiaalityön asiakasprosesseissa ja organisaatioissa. Opiskelija osaa jäsentää omaa työtään osana alan kehittämistoimintaa ja kehittämistä organisaatioissa. Opiskelija pystyy tekemään itsenäistä kehittämistyötä ja raportoimaan siitä teoriatietoa ja käytännön taitojaan hyödyntäen.

Sisältö

STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus: Ammatillista asiantuntijuutta syventävä essee erikseen sovittavasta aiheesta, kirjallinen tentti tai osallistuminen erilliskursseille (myös soveltuvat sosnet-kurssit).

STYS2A Johdanto kehittämistyöhön: Sosiaalityön asiakkaiden kanssa tehtävän työn erityisyys, hyvinvointipalvelujen kehittämisen ajankohtaiset haasteet, kehittämisen käsite, ohjelmat, ja kehittäminen erilaisissa organisaatioissa, laatutyö, arviointi ja oppiminen asiantuntijaorganisaatiossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Johdanto kehittämistyöhön -luentoseminaari, Pori  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes.

2. Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

3. Muu sovittava kirjallisuus

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen luentoseminaariin ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus -kirjallisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opintojakson STYS2A voi tehdä suorittamalla opintojakson LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus kirjatentin. LOGYKYT1-kirjatentin tiedot löytyvät ko. opintojakson kohdalta yksikön opinto-oppaasta, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, Ammatillinen vuorovaikutus -teeman alta.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus sovittava opettajan kanssa. Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Lisätietoja 

Kirjallisuuteen perustuva essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYS2A Johdanto kehittämistyöhön, Pori:

1. Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes.

2. Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

3. Muu sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö