x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYS2A Advanced Professional Expertise 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Preceding studies
Compulsory:

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Johdanto kehittämistyöhön -luentoseminaari, Pori  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes.

2. Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

3. Muu sovittava kirjallisuus

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Osallistuminen luentoseminaariin ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus -kirjallisuus  Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Opintojakson STYS2A voi tehdä suorittamalla opintojakson LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus kirjatentin. LOGYKYT1-kirjatentin tiedot löytyvät ko. opintojakson kohdalta yksikön opinto-oppaasta, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, Ammatillinen vuorovaikutus -teeman alta.

Option 4
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kirjallisuus sovittava opettajan kanssa. Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Further information 

Kirjallisuuteen perustuva essee.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities