x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaaliantropologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Opiskelija tunnistaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä empiiriseen tutkimukseen. Opiskelija hahmottaa antropologista teoreettista ajattelua suurempina kokonaisuuksina.

Sisältö

Opiskelija perehtyy erilaisiin antropologisiin teoreettisiin lähestymistapoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

1) Seminaarityöskentely
2) Erikseen sovittava kirjallisuus
3) Kirjallinen lopputyö

TAI

1) Lukupiiri
2) Loppuessee

TAI

1) Johdantoluento
2) Kirjatentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Suoritetaan opettajan kanssa sovitulla tavalla:

Moore(toim.) (1999) Anthropological Theory Today. Polity.

Sherry B. Ortner: Anthropology and social theory: Culture, Power and the Acting Subject. Duke University Press.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritetaan opettajan kanssa sovittavalla tavalla:

Moore (toim.) (1999) Anthropological Theory Today. Polity.

Sherry B. Ortner (2006) Anthropology and social theory: Culture, Power and the Acting Subject. Duke University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö