x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella sosiaalityön ilmiöitä laajemmassa teoreettisessa kehyksessä. Opiskelija tuntee keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat, merkitykset sosiaalityölle ja teorioista käytävän ajankohtaisen keskustelun. Opiskelija perehtyy erityisesti sellaiseen teoriakokonaisuuteen, johon perustuen hän vahvistaa teoreettista osaamistaan pro gradu -tutkielman tekemisessä ja ammatillisen asiantuntijuuden syventämisessä.

Sisältö

Sosiaalityön keskeiset kansainväliset ja suomalaiset teoriat, teorioiden historialliset lähtökohdat ja teorioita koskeva aikalaiskeskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Payne, Malcolm 2014. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2. Gray, Mel & Webb, Stephen A. (toim.) 2013. Social Work Theories and Methods. 2nd Edition. Los Angeles: Sage.

3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli  & Pösö, Tarja (toim.) 2009. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Payne, Malcolm 2014. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2. Gray, Mel & Webb, Stephen A. (toim.) 2013. Social Work Theories and Methods. 2nd Edition. Los Angeles: Sage.

3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli  & Pösö, Tarja (toim.) 2009. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätietoja 

Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

ks. sosiaalityön tutkinto-ohjelman lukupiiriohje

1. Payne, Malcolm 2014. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2. Gray, Mel & Webb, Stephen A. (toim.) 2013. Social Work Theories and Methods. 2nd Edition. Los Angeles: Sage.

3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli  & Pösö, Tarja (toim.) 2009. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Payne, Malcolm 2014. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2. Gray, Mel & Webb, Stephen A. (toim.) 2013. Social Work Theories and Methods. 2nd Edition. Los Angeles: Sage.

3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli  & Pösö, Tarja (toim.) 2009. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö