x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tiedollista ja taidollista osaamistaan itseään kiinnostavista sosiaalipoliittisista teemoista.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee valittujen teemojen ja niiden opintojaksojen mukaan. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat opintojaksot. Jaksot valitaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä opintojaksoista.

Toteutustavat

Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat teemakurssit. Kurssit valitaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä kursseista ja ne löytyvät vuosittaisesta opetusohjelmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.5 Arviointitutkimus Pori
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS04.2 Youth Transition to Adulthood Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS04.3 Hajoavat perheet Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö