x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.3 Sosiologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS4.3 Sosiologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologista ajattelua ja tieteenalan peruskäsitteitä sekä keskeisimpiä teoriaperinteitä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy oppialan historiaan, klassikoihin ja keskeisiin tutkimuksellisiin suuntauksiin. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin sosiologisiin tutkimuksiin joko luentoseminaarissa, jossa sosiologian opettajat ja tutkijat esittelevät ajankohtaisia sosiologisia tutkimuksia, ja/tai kirjallisuuskuulusteluna. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Bauman (1997): Sosiologinen ajattelu

Wright Mills (1990): Sosiologinen mielikuvitus

Jokinen & Saaristo (2004): Sosiologia

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö