x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA7 Ohjatut asiakastyöt 15 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kaikki suoritukset: Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakastapaukseen liittyvät logopediset ilmiöt. Hän osaa valita soveltuvat arviointi- ja kuntoutusmenetelmät, perustella valintansa ja arvioida antamansa kuntoutuksen tuloksellisuutta sekä jatkokuntoutustarvetta. Lisäksi opiskelija osaa tehdä tarvittavat kirjalliset asiakirjat.
Tämän lisäksi
LOGA7a: Opiskelija osaa luoda vuorovaikutussuhteen asiakkaaseen ja lähiympäristöön sekä toimia asiantuntijaroolissa. Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa kuvata omaa ja asiakkaan toimintaa.
LOGA7b: Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa arvioida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä kuvata asiantuntijuuttaan.
LOGA7c: Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa arvioida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä tunnistaa oman asiantuntijuuden kehittymisen.
LOGA7d:Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa analysoida omaa ja asiakkaan toimintaa sekä arvioida oman asiantuntijuuden kehittymistä.

Sisältö

LOGA7a:
-Asiakkaan terapian suunnittelu ja toteuttaminen ohjatusti (n. 12 x terapiakertaa) sekä hoitokertomuksen ja lausunnon kirjoittaminen.
-Ohjauskeskustelut ryhmässä
LOGA7b:
-Asiakkaan terapian suunnittelu ja toteuttaminen ohjatusti (n. 22 terapiakertaa) sekä hoitokertomuksen ja lausunnon kirjoittaminen.
-Ohjauskeskustelut ryhmässä
LOGA7c:
-Asiakkaan terapian suunnittelu ja toteuttaminen ohjatusti (n. 22 terapiakertaa) sekä hoitokertomuksen ja lausunnon kirjoittaminen.
-Ohjauskeskustelut ryhmässä
LOGA7d:
-Asiakkaan terapian suunnittelu ja toteuttaminen ohjatusti (n. 12 terapiakertaa) sekä hoitokertomuksen ja lausunnon kirjoittaminen.
-ohjauskeskustelut ryhmässä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset:
LOGA7a:LOGP2
LOGA7b:LOGA1, LOGA7a
LOGA7c: LOGA2, LOGA7a
LOGA7d: LOGA3, LOGA7a

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
LogA7a: Ensikontaktiterapia  Harjoittelu  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
LOGA7b: Lapsen puheen/kielen häiriöt  Harjoittelu  4 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
LOGA7c: Aikuisen puheen/kielen häiriö  Harjoittelu  4 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
LOGA7d: Äänihäiriö  Harjoittelu  4 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Kontaktiopetus, harjoittelu ja harjoitteluraportin laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö