x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS1C Metafysiikka ja mielen filosofia 0–20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastuuhenkilö
professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Soveltuvia luentoja ja työseminaareja sekä esseesuorituksia (suositellaan) ja kirjatenttejä kirjallisuudesta. Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen sopimassa kuulustelusta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittavia klassikoita ja kommenttikirjallisuutta tai esimerkiksi:

Aristoteles: Metafysiikka,

Armstrong: A World of States of Affairs;

Chalmers: The Conscious Mind,

Forbes: The Metaphysics of Modality;

Heidegger: Sein und Zeit (Oleminen ja Aika);

van Inwagen: Ontology, Identity, and Modality;

Kant: Prolegomena;

Kim & Sosa (eds.): A Companion to Metaphysics;

Loux (ed.): Metaphysics: Contemporary Readings.

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö