x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA7 Metafysiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin metafysiikan perusongelmia, joihin hän on tutustunut metafysiikan perusopintojaksolla. Hän on laajentanut metafysiikan tuntemustaan koko metafysiikan alueelle, sekä sen perinteisiin kysymyksiin että nykykeskusteluun. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia metafyysisiä näkemyksiä, kytkeä metafyysiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia yleisen ja erityisen metafysiikan kysymyksiä, kuten yleiskäsitteiden olemassaolon ongelmaa, mielen ja ruumiin suhdetta koskevaa kysymystä, persoonan identiteetin ongelmaa, sosiaalisen ontologian peruskysymyksiä, aikaa ja muutosta, kausaalisuutta ja determinismiä, vapaan tahdon ongelmaa sekä inhimillisen olevan ylittävän olevan mahdollisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Metaphysics  Essee 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

JOKO

a.
Lowe, Jonathan 2002. A Survey of Metaphysics. O.U.P.  

TAI

Loux, Michael 2002. Metaphysics: A Contemporary Introduction. Routledge.  

JA

b. 
Marion, Jean-Luc 1998. Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger and Phenomenology. Northwestern U.P.

TAI

Gabriel, Markus 2013, Transcendental Ontology: Essays in German Idealism, Bloomsbury.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö