x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA4 Syömis- ja nielemishäiriöt 4 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata normaalit nielemistoiminnot ja niiden kehityksen. Hän osaa määritellä lasten kehitykselliset syömisen ja nielemisen häiriöt sekä aikuisilla ilmenevät neurologisista syistä johtuvat nielemishäiriöt ja soveltaa oppimaansa nielemisvaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Opiskelija tunnistaa häiriöiden vaikutuksen henkilön ja hänen läheistensä psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Sisältö

-Vastasyntyneiden ja pienten lasten syömisen säätelyn kehitys, siinä ilmenevät häiriöt, niiden syyt ja logopediset kuntoutusmuodot.
-Aikuisiällä ilmenevät syömisen ja nielemisen sensomotorisen säätelyn muutokset, niiden syyt ja logopediset kuntoutusmuodot.

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Logemann, J. A. 1998. Evaluation and treatment of swallowing disorders. Austin, TX: Pro-Ed.

Morris Evans, S. & Dunn Klein, M. 2000. Pre-feeding skills. A Comprehensive resource for feeding development. 2. painos. Austin, TX: Pro-Ed.

Yorkston, K. M., Miller, R. M. & Strand, E. A. 2004. Management of speech and swallowing disorders in degenerative disease. 2. painos. Austin, TX: Pro-Ed.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö