x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hakea opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät Tampereen yliopistoon oppimisympäristönä, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan, opintojen suunnitteluun ja opiskelun tukipalveluihin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen. HOPSin laatimiseen kuuluu lisäksi ryhmätapaamisia ja/tai yksilökeskusteluja HOPS-ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen orientoiviin opintoihin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Opintopisteet saadakseen opiskelijan pitää käydä HOPS-keskustelu ja palauttaa HOPS-lomake HOPS-opettajalleen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö