x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS3 Dramaturgia 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori/yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVTETUS3 Dramaturgia 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään dramaturgian teoriaan ja käytäntöön laajassa kulttuurisessa kontekstissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee dramaturgian käsitteen tulkitsemisen ja historian sekä osaa soveltaa dramaturgian käsitettä perinteisen draaman, postmodernin teatteriesityksen, kulttuuristen esitysten ja mediarituaalien analysoimiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään dramaturgiaan teatterin, kulttuurin ja kirjallisuuden käytäntönä erilaisista teoreettisista lähtökohdista sekä harjoitellaan dramaturgian analysoimista ja laatimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Perehtyminen kirjallisuuteen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen kirjalliseen tenttiin yksikön yleisessä tentissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot perustuvat oppimateriaaliin, 2op suoritukseen opiskelija valitsee itse 2 teoksista yleiseen kirjalliseen tenttiin.

 1. Fisher-Lichte: History of European drama and theatre. Routledge, 2004.
 2. Lehmann: Draaman jälkeinen teatteri.Like, 2009.
 3. Shepherd & Wallis: Drama/Theatre/Performance. Routledge, 2009.
 4. Worthen: Shakespeare and the force of modern performance. Cambridge University Press, 2003.
 5. Kekki: Pervo Parrasvaloissa: queer-draamaa Teksasista Kokkolaan. Eetos, 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö