x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS10 Vuorovaikutussuhteiden konsultointi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Maija Gerlander
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vuorovaikutussuhteita ja niiden dynamiikkaa jäsentäviin malleihin ja hänellä on valmiuksia konsultoida vuorovaikutussuhteiden ongelmatilanteita, sovitella konflikteja sekä neuvoa ja opastaa vuorovaikutussuhteissa toimimisessa ja niiden kehittämisessä.

Sisältö

Luentojen ja käytännön harjoittelun avulla perehdytään interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden ongelmiin ja konflikteihin sekä supportiiviseen viestintään ja kuuntelemiseen. Opintojaksolla perehdytään myös neuvonta-, ohjaus- ja konsultointivuorovaikutuksen erityispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 21 t 0 t
Harjoitukset

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

Oetzel & Ting-Toomey (eds): The SAGE handbook of conflict communication: integrating theory, research and practice. Sage, 2010.

Burrel ym. (eds), Managing interpersonal conflict. Advances through meta-analysis. Routledge: New York, 2014.

Wolwin(ed.): Listening and Human Communication in the 21st Century. Wiley-Blackwell, 2010.


Oheiskirjallisuus:

McLeod: An Introduction to Counselling. Open University Press, 2009.

Lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö