x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS6 Puheviestintä ja hyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten vuorovaikutus ja viestintäsuhteet edesauttavat yksilön hyvinvointia. Hän osaa analysoida henkilökohtaisia ihmissuhteitaan interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta. Hän tietää aihepiirin teoriat ja osaa analysoida vuorovaikutuksen yhteyttä yksilön, vuorovaikutussuhteen tai organisaation kannalta.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen väliseen yhteyteen. Tehdään empiirinen harjoitustyö puheviestinnän ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

  1. Cupach W. & Spitzberg B.(eds.): The dark side of close relationships II. Routledge, 2011.
  2. Dickson & Webb: Communication for families in crisis. Peter Lang, 2012.

  3. Pecchioni, Wright & Nussbaum (eds.): Life-span communication. 2. ed. Lawrence Erlbaum, 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö