x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Maija Gerlander
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea kriittisesti tutkimuksia, osaa muodostaa ja perustella tutkimuksen ongelmanasettelun ja menetelmävalinnat. Hän ymmärtää puheviestinnän keskeisten aineistonkeruumenetelmien ja analyysitapojen periaatteet ja osaa arvioida tutkimusta tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Sisältö

Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja eettiset lähtökohdat, puheviestinnän tutkimuksen keskeiset aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimusprosessin eri vaiheet. Teemoihin perehdytään oppimistehtävien ja päättötyön avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luento-opetus (28h) ja oppimistehtävät

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Frey, Botan & Kreps: Investigating communication. 2nd ed. Allyn and Bacon, 2000.

Lindlof & Taylor: Qualitative communication research methods. 2nd ed. Sage, 2002.

Manning & Kunkel. Researching interpersonal relationships: qualitative methods, studies, and analysis. Los Angeles: Sage, 2014.

Aihepiiriin liittyviä artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö