x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet esitellä tutkimusaiheensa graduseminaarissa. Hän osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja ymmärtää teorioiden, aineistojen, käsitteiden ja metodien tehtäviä käytännön tutkimustyössä.

Sisältö

Luentosarjan avulla syvennytään erilaisiin tutkimuksen tekemisen käytäntöihin. Sen lisäksi jokainen opiskelija perehtyy hyvin yhteen tutkimukseen ja kirjoittaa siitä erittelevän esseen.

Harjoituksissa opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen erilaisten tehtävien avulla. Ne voivat liittyä myös oman pro gradun tekemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 20 t 0 t

1. Luennot ja tutkimuksen purkutehtävä (yht. 5 op)

- Luennot (16 t), joissa tiedotusopin ja Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) tutkijat esittelevät omaa tutkimustoimintaansa. Luennoista kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Tämä osuus yht. 2 op.
- Tutkimuksen purkutehtävä, joka annetaan opiskelijalle luentosarjan yhteydessä. Tämä osuus yht. 3 op.

2. Harjoituskurssi (5 op)

Harjoitukset (20 t) noin 12 opiskelijan ryhmille. Harjoituskurssi integroituu alkaviin seminaariopintoihin.
Harjoitusryhmän vaihtoehtona on, että opiskelija kiinnittyy johonkin soveltuvaan yksikön tutkimusprojektiin ja perehtyy sen toimintaan opintojakson vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luentoihin liittyy lukutehtävä, joka raportoidaan luentopäiväkirjan yhteydessä (ks. tarkemmin kohdasta Oppimateriaalit). Tutkimuksen purkutehtävän kohteena on jokin tiedotusopin väitöskirja tai muu soveltuva väitöskirja. Purkutehtävä suoritetaan itsenäisesti annetun ohjeistuksen mukaan ja tulokset raportoidaan esseellä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osan 1 (5 op) luentojen oppimispäiväkirja ja tutkimuksen purkutehtävä arvioidaan yhdessä. Arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuopettaja. Osion 2 eli harjoituskurssin (5 op) arvioinnin tekee kukin opettaja erikseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoihin liittyvän lukutehtävän aineistona on:

Koivisto & Thomas: Mapping communication and media research: conjunctures, institutions, challenges. TUP, 2010. Katso luettavat sivut opetusohjelmasta.

Tutkimuksen purkutehtävässä käytettävät tiedotusopin väitöskirjat löytyvät linkistä:
http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/julkaisuja/opinnaytteet/vaitoskirjat.html

Lisätietoja

Opintojakso on yhteinen seuraaville maisteriopinnoille:
- Journalistiikan maisteriopinnot
- Visuaalisen journalismin maisteriopinnot
- Mediakulttuurin ja viestinnän maisteriopinnot
- Mediakasvatuksen maisteriopinnot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö