x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA20 Journalismin tulevaisuus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä journalismin tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja arvioida niitä erityisesti ammattikäytäntöjen muuttumisen näkökulmasta. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyviä tutkimuksellisia ja ammatillisia keskusteluja sekä kykenee arvioimaan ammatin yhteiskunnallista roolia ja sen muuttumista. Opiskelija osaa arvioida omia ja muiden journalistisia tekstejä oikeakielisyyden ja tyylin hallinnan näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla analysoidaan tutkimuksen, ammatillisen keskustelun sekä opiskelijoiden omien kokemusten kautta journalistisen työn, journalistisen kulttuurin ja journalistien identiteetin muutoksia sekä pohditaan ammattikäytäntöjen tulevaisuuden kehityssuuntia.

Opintojakso sisältää lisäksi Harjoittelun kielikritiikki -kokonaisuuden. Sillä käsitellään opiskelijoiden työharjoittelun aikana tekemiä lehtijuttuja, niin jutun kokonaisuuden kuin kielenkin kannalta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 22 t 0 t

Luento-opetus 20 h (sisältäen opiskelijoiden pienryhmissä tehtävät esitykset) ja pienryhmäopetus (Harjoittelun kielikritiikki) 22 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Harjoittelun kielikritiikki  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  Essee  3 op
suomeksi
Harjoittelun kielikritiikki  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Luennot voi korvata kirjallisuuteen perustuvalla esseellä. Suositus on, että ensisijainen suoritusvaihtoehto on osallistuminen luento-opetukseen. Esseen kirjallisuudesta on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa etukäteen

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätöihin TAI luentoja korvaava essee.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla suoritetaan artikkeleita ja teoksia journalismin, journalistisen työn ja uuden median alueelta opettajan osoittamalla tavalla, esimerkiksi:

 1. Digital Journalism Volume 2, Issue 3, 2014 Special Issue: Future of Journalism: In an age of digital media and economic uncertainty. Saatavana Nellin kautta.
 2. Koljonen: Seuraa johtajaa! Väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit. Tampere University Press, 2013.
 3. Reunanen & Koljonen: Toimittajan sanansijat. Vastapaino, 2014.
 4. Noppari, Heinonen & Vainikka: Critical but co-operative – Netizens evaluating journalists in social media. Observatorio (OBS*) Journal, vol.8 - nº4 (2014), 001-016 http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/782

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö