x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Professori (viestinnän ja median tutkimus)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella viestintää ja mediaa osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Hän hallitsee alan keskeisiin käsitteisiin liittyvää ajankohtaista teoreettista keskustelua ja ymmärtää, että samaa viestintäilmiötä voi tarkastella useista eri tutkimuksellisista näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään viestinnän ja median opetuksen ja tutkimuksen oppihistoriaa ja nykytilaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Teoreettisia ja ajankohtaisia teemoja tarkastellaan journalistiikan, puheviestinnän sekä median ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luentokuulustelu viimeisellä luentokerralla.

Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkko-opinnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköinen kirjatentti

1) Monografia:

•  Lehtonen. Maa-ilma – materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia. Vastapaino, 2014.

2) Artikkelilukemisto:

•  Ahva, Heikkilä, Siljamäki & Valtonen. ”Onpas fiksuja lukijoita!” – Yleisön ja toimittajien kohtaaminen journalismikritiikin kolmella tasolla. Media & Viestintä 34, 2011.

•  Ampuja, Koivisto & Väliverronen. Medioituminen: iskusana, analyyttinen työkalu vai uusi paradigma? Media & Viestintä 37, 2014. 

•  Gerlander & Poutiainen. Puhe sosiaalisena toimintana. Puhuva ihminen – puhetieteiden perusteet. Otava, 2009.

•  Hokka, Valaskivi, Sumiala, & Laakso. Suomalaiset sanomalehdet uskonnollisen maiseman tuottajina: uskontojournalismi Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Kalevassa ja Karjalaisessa vuosina 2007–2011. Media & Viestintä 36, 2013. 

•  Isotalus. To study speech or communication in speech communication? 30 Years of existence: lectures presented at the festive seminar held 4 November 2004. Tampereen yliopisto, 2005.

•  Kunelius. Journalismi nelijalkaisena otuksena: tutkimuksen näkökulmia, ongelmia ja haasteita. Tiedotustutkimus 23, 2000.

•  Pietilä, Malmberg, & Nordenstreng. Teoreettisia yhtymäkohtia ja vastakkainasetteluja: katsaus Suomesta.

•  Reunanen. Toimittajan poliittinen identiteetti – aktiivinen aatteenkannattaja, passiivinen puhelinpylväs vai jotain ihan muuta? Journalistin vapaus. Vastapaino, 2014.

•  Ridell. Yleisö. Mediaa käsittämässä. Vastapaino, 2006.

•  Ruoho. Joukkoviestintätutkimuksen teitä ja tienviittoja. 2014.

•  Uimonen. Hiljaisuuden ja melun tekstit – äänimaiseman kulttuurinen rakentuminen. Huutoja hiljaisuuteen. Gaudeamus, 2014.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö