x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY5B Filosofian työpaja 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Opiskelija on osallistunut yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Etiikka ja yhteiskuntafilosofia -opintojakson Johdatus etiikkaan -osuuden luennoille ja suorittanut osuuden luentotentin (2 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERY5B Filosofian työpaja 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää ja puolustaa tieteellisiä argumentteja soveltamalla yhteiskuntafilosofian ja yksilöetiikan näkökulmia terveystieteellisiin kysymyksiin.

Sisältö

Terveystieteiden tieteenfilosofiset taustaolettamukset, arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun erot, käsitteiden määrittely, tieteellinen argumentointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Opetus toteutetaan joka toinen vuosi, parittoman vuoden kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö