x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO1 Kehittyminen hoitotyön opettajaksi ja kouluttajaksi 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopinnot 40–50 op, kasvatustieteiden perusopinnot 20–25 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä
- hyödyntää opetuksessa hoitotieteellistä ja muuta tutkimustietoa
- käyttää opetussuunnitelmia ja arvioida niitä
- soveltaa opetuksessa erilaisia oppimisteorioita
- tunnistaa omia vahvuuksia ja kehittymistarpeita

Sisältö

- oppimisteoriat opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- opetussuunnitelmat ja niiden käyttö ja kehittäminen
- luokkaopetuksen perusmenetelmiä
- ohjaaminen eri oppimisympäristöissä
- simulaatio-opetuksen perusteet
- verkko-opetuksen perusteet
- draaman ja osallistavan teatterin työmuotoja opetuksessa
- hoitotieteellisen ja muun tutkimustiedon käyttö opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- oppimisen ja opetuksen arviointi

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tarjontatiedot: Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, vain opettamisen suuntautumisen valinneet (HUOM!).

Toteutustavat

Lähiopetusta max 45 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen keskusteluluennoille ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn ja harjoituksiin, oppimispäiväkirjan laatiminen ja ryhmätentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty kurssin suorittaminen edellyttää 1. aktiivista osallistumista keskusteluluennoille, yhteistoiminnalliseen opiskeluun ja harjoituksiin, 2. oman ryhmän harjoituksen tekemistä ja esittämistä, 3. hyväksyttävää oppimispäiväkirjaa ja 4. hyväksyttyä ryhmätenttiä. Oppimispäiväkirjassa ja ryhmätentissä tulee osoittaa osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cannon S, Boswell C. 2011. Evidence-Based Teaching in Nursing: A Foundation for Educators. Jones & Bartlett, USA.

Frisk T. 2008. Opas arvioinnista kouluttajille. Educa-Instituutti.

Keating S. 2010. Curriculum development and Evaluation in Nursing. 2nd Edition. Springer, NY, USA. (Myös e-kirjana).

Löfström E, Kanerva K, Tuuttila L, Lehtinen A, Nevgi A. 2010. Laadukkaasti verkossa. Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsingin yliopiston julkaisuja 71. Sähköisenä: www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf

Vehviläinen S. 2014. Ohjaustyön opas – yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus, Helsinki.

Karkkulainen M. 2011. Siivet selkään, draamakengät jalkaan. Kohtaamisia draaman pedagogisilla näyttämöillä. Tmi Raija Airaksinen, Helsinki.

Simulaatio-opetus terveydenhuollossa. 2013. Toim. Rosenberg P, Silvennoinen M., Mattila M-M., Jokela J, Ranta I. Fioca, Helsinki. 

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö