x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikka 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja määritellä eettistä käsitteistöä terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikan alueella
- osaa tarkastella ja argumentoida terveydenhuollon ja terveystutkimuksen eettisiä teemoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
- osaa perustella mielipiteitään lähteisiin perustuen

Sisältö

- eettinen käsitteistö ja eettinen päätöksenteko
- ajankohtaiset terveyden ja terveyden edistämisen ja terveystutkimuksen teemat sekä niihin liittyvä eettinen keskustelu

Toteutustavat

Orientaatioluento 5 h (pakollinen), työskentely verkko-oppimisympäristössä 127 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Perehtyminen opetusmateriaaliin, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun. Esseen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Essee ja verkkotyöskentelyn aktiivisuus arvioidaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

Ajankohtaiset perhehoitotieteelliset artikkelit ja muu kirjallisuus jaetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Opintojaksosta on 3 opintopisteen osuus Tampere3 opetuspilotissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö