x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY3 Päätöksenteon etiikka 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää eettistä ristikkoa (Seedhouse, 1998) päätöksentekemisen apuna
- osaa käydä keskustelua ja perustella näkökantansa eettistä päätöksentekoa vaativissa kysymyksissä
- ymmärtää, että eettisiin kysymyksiin on useita mahdollisia ratkaisuja

Sisältö

Päätöksentekoa vaativien kansanterveyteen liittyvien eettisten tapausten pohtiminen ryhmissä ja yksiköllisesti Seedhousen (1998) eettistä ristikkoa apuna käyttäen.

Toteutustavat

Luento, työpaja, verkkokeskustelu, itsenäinen kirjoittaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen ja perusteltu kommentointi verkkokeskustelussa ja hyväksytysti kirjoitettu essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjonta joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö