x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA331 Nivelkipu 5 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA331 Nivelkipu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuki- ja liikuntaelinsairauksien epidemiologian, patogeneesin ja korjautumisprosessit, tuntee tavallisimpien murtumien, nivelside-, jänne- ja lihasvammojen hoitoperiaatteet sekä osaa diagnosoida ja hoitaa tavallisimmat tulehdukselliset tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Hän tuntee yleisimmät tuki- ja liikuntaelinten kasvaimet ja niiden hoitoperiaatteet.

Opiskelija osaa haastatella ja tutkia tuki- ja liikuntaelinsairauspotilasta (anamneesi ja status), tuntee
yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon käytettyjen lääkkeiden farmakologian, indikaatiot ja sivuvaikutukset sekä pystyy tulkitsemaan tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaasta otettuja röntgenkuvia.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden haastattelu ja tutkiminen ensiapu- ja kirurgian poliklinikalla sekä vuodeosastolla ja osallistuminen osastokiertoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 2 op, ryhmäopetukset ja kliinisten taitojen opinnot 1 op, potilas/ pohdintaseminaari,loppukuulustelu 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
LÄÄKA331 Nivelkipu
Lääketieteen yksikkö