x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA100 Diagnostiikka ja hoito 10 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA100 Diagnostiikka ja hoito 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Diagnostiikka ja hoito -jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää diagnostisen prosessin periaatteet, lääketieteellisten hoitomuotojen moninaisuuden sekä niiden mahdollisuudet ja rajoitukset.
Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoidon periaatteet, tuntee näyttöön perustuvaan hoitoon liittyvät tiedonhaun periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Sisältö

Diagnostinen prosessi: potilaan haastattelun ja esitietojen merkitys, diagnostiset testit; näyttöön perustuva hoitokäytäntö; hyvä kliininen tutkimustapa; diagnostisten menetelmien valinta; syövän hoidon erityispiirteet; hoitosuhteen merkitys; psykiatrinen perusdiagnostiikka; lääkelainsäädäntö, lääkemääräyksen laatiminen ja lääkkeen toimittaminen; kirurgisen hoidon perusteet; palliatiivinen hoito; hoito elintapoja muuttamalla; kuntouttava hoito.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 3 op, ryhmätyöt 4 op, kliinisten taitojen työt, lopputentti 3op, EBM –työ, seminaarit ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö