x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA401 Hermoston toimintahäiriöt 7 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA401 Hermoston toimintahäiriöt 7 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeisten neurologisten sairauksien patofysiologian, neurobiologian, epidemiologian, kliinisen oirekuvan, tutkimisen ja hoidon perusteet. Hän osaa paikallistaa anatomisen vaurion potilaan neurologisen anamneesin ja status-tutkimuksen perusteella.

Sisältö

Keskeisimpien neurologisten sairauksien ja oireiden epidemiologia, etiologia, patogeneesi, patologia, kliininen kuva, tutkimusmenetelmät, hoidon perusteet ja ennuste (mm. aivojen kehityshäiriöt, aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, aivokasvaimet, dementia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, hermoston infektiot, neurologiset alkoholisairaudet, päänsärky, yleisimmät ääreishermoston sairaudet, aivovammat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 3 op, ryhmätyöt 2 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, lopputentti 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö