x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA421 Rintakipu/hengenahdistus 11 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA421 Rintakipu/hengenahdistus 11 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeisimpien sydän- ja verisuonisairauksien ja keuhkosairauksien patofysiologian, patologian ja kliinisen kuvan. Hän tuntee sydän-, verisuoni- ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden tutkimisen ja hoidon perusasiat sekä ymmärtää näiden tautien merkityksen niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.
Opiskelija osaa haastatella ja tutkia tavallisimpia sydän – verenkierto – ja keuhkosairauksia sairastavan potilaan. Hän osaa alustavasti kirjata potilaan haastattelun ja tutkimisen tuottamat tiedot (anamneesi- ja statustiedot).

Sisältö

Sydämen, keuhkojen ja verisuonten rakenteen ja toiminnan muutokset yleisimmissä näiden elinten sairauksissa. Erityistä huomiota kiinnitetään potilaan haastatteluun ja tutkimiseen liittyviin taitoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoropinnot 3 op, ryhmätyöt 5 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, terveyskeskuspäivysty ja -työskentely, loppukuulustelu 3 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö