x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA381 Infektio 6 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA381 Infektio 6 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää infektioon johtavat olosuhteet, infektioiden leviämisen ja estämisen keskeiset periaatteet ja mikrobilääkehoidon periaatteet. Hän osaa haastatella ja tutkia infektiotautipotilaita. Hän on harjoitellut lapsipotilaan tutkimista.

Sisältö

Mikrobilääkkeiden mikrobiologia ja farmakologia: antibiootit ja antiviraalinen lääkehoito; resistenssimekanismit; sairaalainfektiot; vakavien, sairaalahoitoa vaativien infektioiden tunnistaminen; tartuntatautilainsäädäntö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 2 op, harjoitustyöt 2 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, loppukuulustelu 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
LÄÄKA381 Infektio
Lääketieteen yksikkö