x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA371 Hyökkäys ja puolustus 13 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA371 Hyökkäys ja puolustus 13 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ne keskeiset mekanismit, joilla bakteeri- ja virusinfektiot syntyvät sekä mekanismit, joilla immuunipuolustus torjuu mikrobeja.
Opiskelija osaa akuutin, kroonisen ja granulomatoottisen tulehduksen patologian. Hän tietää syövän biologiset perusteet.
Hän tuntee tautien epidemiologian perusasiat ja ymmärtää miten väestötason tieto ja kokeelliset tutkimustulokset täydentävät toisiaan.

Hän on tutustunut mikrobiologiseen, virologiseen ja immunologiseen laboratoriodiagnostiikkaan. Hän osaa infektiopotilaan tutkimisen tavallisimmat menettelyt.

Sisältö

Jakson aikana käsitellään ihmisen puolustusjärjestelmää, tauteja aiheuttavia mikrobeja ja kasvaimia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 5 op, harjoitustyöt 4 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, loppukuulustelu 4 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen yksikkö